CALIBRO 12

Webley & Scott Holland 71 ***/* – 3300 €

ML H&H Artigianale belga, cal 12 72cm ***/*** – 3000 €
CARTELLE FINEMENTE INCISE, ARMA DA BATTUTA (DRIVE)

Ferlib Piccione, cal 12 72cm ***/* – 2500 €

Sauer & Sohn Cani Esterni 70cm ***/* – 2500 €

Franchi Cani Esterni 70cm ***/* – 1900 €

Bernardelli Roma 3, cal 12 70cm ***/* – 1200 €
TUTTA ORIGINALE, LEGNI EXTRA

Miller 72cm ***/* – 1900 €

Darne, cal 12 70cm ***/* – 1800 €

Suhl (Merkel), cal 12 72 ***/* – 1400 €

Hollis 72cm ***/* – 1900 €

Riley Cani Esterni 70cm ***/* – 1000 €

CALIBRO 16

Artigianale Belga, cal 16 70cm ****/** – 1200 €

CALIBRO 20

Beretta 626E 67cm ****/** – 1100 €

Piotti BSEE Piuma, cal 20 68cm ***/* – 5500 €

Fabio Zanotti 68 ****/** – 2800 €

CALIBRO 24

Artigianale, cal 24 70cm ***/* – 600 €

CALIBRO 28

Gitti 75cm ***/* – 900 €